Hvad er morarenter?

Morarenter

Skrevet af: Lead Supply A/S

Der findes flere forskellige rentebegreber derude, og det er uoverskueligt for langt de fleste at kende dem alle, men heldigvis kan du blive meget klogere på ét af begreberne her. 

En morarente er en rente, som kreditor kan opkræve af debitor, hvis debitor ikke betaler sit lån til aftalt tid. Det er en ekstra opkrævning, der går ud over de andre opkrævninger, der skal betales hver måned, i forbindelse med dit lån. Derfor er det meget vigtigt, at du får betalt dine aftalte opkrævninger, når du skylder penge til en låneudbyder. 

En kreditor er fx en bank eller en anden låneudbyder, som tilbyder udlån af forskellig art. En debitor er den person eller virksomhed, der skylder penge til en kreditor. En debitor kan også kaldes en skyldner, og en kreditor kan også kaldes en fordringshaver. 

På denne side kan du læse mere om morarenter. 

Hvad består en morarente af? 

En morarente består af to dele. Den første del er bestemt af Nationalbanken og følger den udlånsrente, som Nationalbanken har fastslået. Udlånsrenten bliver fastslået to gange årligt. Udlånsrenten består af de penge, du skal betale til din bank, hvis du har lånt penge af den. Udover at udlånsrenten indgår i morarenten, består morarenten også af et tillæg. Tillægget er givet ved lov, og det ligger lige nu på 8 %. Dertil skal du tillægge udlånsrenten, som i øjeblikket er på 0,05 %. Morarenten bliver altså en opkrævning på 8,05 %, som kreditor kan opkræve, hvis der ikke betales til aftalt tid. 

Morarenten er ikke fastlåst, og derfor kan den ændre sig fra tid til anden. Det kan fx ske, hvis Nationalbanken hæver udlånsrenten, eller der ændres i lovene angående tillægget. Du kan altid holde øje med udlånsrenten ved at se Nationalbankens hjemmeside. Nationalbanken fastsætter udlånsrenten den 1. januar og den 1. juni hvert år. Tillægget på 8 % er fastsat i renteloven, og hvis der kommer væsentlige ændringer i den, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og høre nærmere. 

Ved helt særlige forhold kan retten bestemme, om debitor enten skal betale en lavere eller højere rente. Det kan der fx gives hjemmel til, hvis et særligt forhold hindrer en betaling, og det kan både være på kreditors eller debitors side, at en hindring kan opstå.  

Hvornår kan man opkræve morarente? 

Så snart kreditor ikke har modtaget penge inden forfaldsdatoen, kan kreditor opkræve morarenten, som er 8,05 %. Som du sikkert allerede har set, så er det fuldt ud lovligt for en kreditor at opkræve morarente, hvis de ikke har modtaget en betaling inden forfaldsdatoen. Morarenten kan skifte, hvis Nationalbanken regulerer renten. Men hvis du har et lån fra mellem 1. januar og 1. marts 2013, er morarenten anderledes, da den var sat til 7,20 % på det tidspunkt. Det vil sige, at det tidspunkt, du indgår et låneforhold på, også har betydning for morarenten. 

Du har mulighed for at sammenligne lån

Hvis du er interesseret i forskellige muligheder for lån, kan du besøge vores hjemmeside og danne dig et overblik over forskellige lånemuligheder ved at klikke her.