Hvad er rente?

Rente

Skrevet af: Lead Supply A/S

En rente kan forstås som et gebyr. Det er et gebyr, du betaler for at have det lånte beløb til rådighed. Renter kan afhænge af flere forskellige ting, og kaldes ofte debitorrente. Den kan blandt andet afhænge af, hvilken aftale du har valgt. Det er altid vigtigt at holde øje med renterne, da de angiver et ekstra beløb, du skal betale oveni det beløb, du har lånt. Der er også altid andre gebyrer, du skal have øje for, men i denne artikel zoomer vi ind på renten. 

Hvordan fungerer renter? 

En rente bliver altid opgjort i procent, og der angives, om der beregnes pr. år eller pr. måned. Et meget enkelt eksempel kan være, at du låner 8.000 kr. til en ny computer med en rentesats på 10 % om året. Med sådan en rentesats skal du betale 8.800 kr. for at indfri dit lån, hvis du betaler det efter et år. Bruger du fx to år på at tilbagebetale lånet, vil du ende med at betale 9.600 kr. for lånet. 

Det er dog ikke så enkelt, som vi beskriver det her. En rente afhænger også af renters rente, som lægges oveni renterne, der tillægges dit lån. Hav derfor altid øje for, hvor ofte der tilskrives renter til dit lån. For at sikre dig, at du ikke overser noget, kan du vurdere de samlede omkostninger på et lån ved at se nærmere på de årlige omkostninger i procent (ÅOP). 

Der findes flere forskellige typer af renter

Du kan typisk vælge mellem to forskellige typer af renter. Den ene er den faste rente, og den anden er den variable rente. Den faste rente er fast, og det betyder, at den hverken kan gå op eller ned. Renten bliver fastsat den dag, du opretter lånet, og du kan derefter altid regne med, at renten forbliver den samme. Ved siden af den faste rente står den variable rente. Den variable rente indstiller sig efter markedsrenten, og i det tilfælde er det Nationalbanken, der udstikker din rente. 

Der er fordele og ulemper ved begge typer renter, og dem vil vi hurtigt skitsere her. 

Hvad angår den faste, så er det er en meget sikker rente, og det er den største fordel, fordi du vil altid være sikker på, hvad dit fastforrentede lån vil koste dig. Den faste rente er dog som regel højere end markedsrenten, da låneudbyderen gerne vil sikre sig, at der kan tjenes penge på lånet. Den variable rente er omvendt mere usikker, fordi den hele tiden kan ændre sig, og vi hører tit i nyhederne, at Nationalbanken har ændret renten. 

Når renten falder, nyder låneren den store fordel ved den variable rente, da den jo følger markedsrenten. Har du derfor et variabelt lån, mens renten falder, så vil du opleve, at de månedlige afbetalinger til lånet bliver mindre. På den anden side bliver den månedlige pris på det variable lån dyrere, hvis renten stiger. Valget afhænger derfor typisk af, hvor risikovillig du er, men tidshorisonten kan også være vigtig. Fx kan det være rart med et fastforrentet lån, som skal bruges til mangeårig investering, hvorimod den variable kan være fin til lån med kortere løbetid, især når renten er lav.

Sammenlign renter på lån

Du kan finde en oversigt på lån med forskellige renter her og sammenligne dem, så du kan finde det lån, der passer bedst til dig.